Za črpanje določene besede iz niza besed v programu Microsoft Excel lahko uporabite več različnih pristopov. Nekateri pristopi uporabljajo vgrajene besedilne formule Excela. Druge vključujejo uporabo Excelovega programskega jezika Visual Basic za izvajanje funkcije, ki izvaja ekstrakcijo. Ne glede na to, kateri pristop boste sprejeli, vam poznavanje načina črpanja besed iz nizov omogoča preverjanje in obdelavo uporabniškega vnosa v preglednicah Excela.

...

Besedilo v stolpce

Korak 1

Odprite program Excel in vnesite prvi stavek z vsaj tremi besedami v katero koli celico na prvem delovnem listu. Ta stavek razbijete v posamezne besede.

2. korak

Kliknite naslov menija "Podatki" in nato gumb "Besedilo v stolpce". Ta funkcija razdeli besedilo, katerega besede so ločene z znakom, ki ga določite.

3. korak

V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite gumb "Razmejitev", nato pa kliknite "Naprej".

4. korak

Kliknite potrditveno polje "Presledek" in nato gumb "Končaj". Excel bo stavek, ki ste ga napisali, razdelil v ločene stolpce. Vsak stolpec bo vseboval eno besedo iz stavka.

5. korak

V celico pod nizom ločenih besed vnesite funkcijo, minus narekovaje, "= indeks ([ARRAY], 1, [ŠTEVILO BESEDE DO IZDELKA])". Izraz "ARRAY" zamenjajte z obsegom, ki vsebuje niz besed. Na primer, če besede zasedajo celice "A1" do "C1", vnesite besedilo "A1: C1" namesto besedila "ARRAY". Besedilo "ŠTEVILO BESEDE ZA IZVEDBO" zamenjajte s številko besede, ki jo želite izvleči iz stavka. Če želite na primer izvleči tretjo besedo iz razpona "A1: C1", za zadnji argument vnesite "3".

6. korak

Pritisnite "Enter" za dokončanje vnosa funkcije "Index". Excel bo prikazal besedo, ki ste jo želeli izvleči iz stavka.

Uporabite VB

Korak 1

Odprite novo Excelovo preglednico in nato v celico F4 vnesite poljubno zaporedje treh ali več besed. Za črpanje besede iz tega stavka boste uporabili kratek program Visual Basic.

2. korak

V celico F5 vnesite številko besede, ki jo želite izvleči iz stavka.

3. korak

Kliknite naslov menija »Razvijalci« in nato gumb »Visual Basic«. Odprlo se bo programsko okolje za Excel.

4. korak

Kliknite naslov menija "Vstavi" in nato "Modul".

5. korak

Naslednji program prilepite v okno, ki se prikaže. Bistvo te podprograme je funkcija "split", ki stavek loči na posamezne besede, kot to počne ukaz "Besedilo v stolpce".

Pod makro1 () Dim ar, str1, n str1 = obseg ("F4") n = obseg ("F5") - 1 ar = razdeli (str1, "") MsgBox "Številka besed" & n + 1 & "je" & ar (n) End Sub

6. korak

Kliknite ikono »Excel« v opravilni vrstici Windows, da se vrnete v preglednico Excel.

7. korak

Kliknite gumb »Makroni« na kartici »Razvijalci« in nato dvokliknite funkcijo »Makro1«. Pojavi se polje s sporočilom, ki označuje besedo, ki jo je vaš program črpal iz stavka, ki ste ga vtipkali v 1. koraku.